img 1 - On-Shore / Off Shore - -  img 2 - On-Shore / Off Shore - -  img 9 - On-Shore / Off Shore - -  img 4 - On-Shore / Off Shore - -  img 5 - On-Shore / Off Shore - - 
img 6 - On-Shore / Off Shore - -  img 7 - On-Shore / Off Shore - -  img 8 - On-Shore / Off Shore - -  img 9 - On-Shore / Off Shore - -  img 10 - On-Shore / Off Shore - - 
img 11 - On-Shore / Off Shore - -  img 13 - On-Shore / Off Shore - -  img 14 - On-Shore / Off Shore - -  img 15 - On-Shore / Off Shore - -  img 16 - On-Shore / Off Shore - - 
img 17 - On-Shore / Off Shore - -  img 1 - On-Shore / Off Shore - -  img 20 - On-Shore / Off Shore - -  img 21 - On-Shore / Off Shore - -  img 22 - On-Shore / Off Shore - - 
img 23 - On-Shore / Off Shore - -  img 24 - On-Shore / Off Shore - -  img 25 - On-Shore / Off Shore - -  img 27 - On-Shore / Off Shore - -  img 26 - On-Shore / Off Shore - - 
img 28 - On-Shore / Off Shore - -  img 23 - On-Shore / Off Shore - -  img 30 - On-Shore / Off Shore - -  img 17 - On-Shore / Off Shore - -  img 1 - On-Shore / Off Shore - -